ВАЖНО: Информация и заповеди във връзка с епидимична обстановка | Община Самоков

ВАЖНО: Информация и заповеди във връзка с епидимична обстановка

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България, на основание чл.84, т.12 от Конституцията на Република България от 13 март 2020 г. на територията на цялата страна се въвежда извънредно положение за периода до 13 април 2020 г.

С оглед на последните указания и предписания, получени от Националния кризисния щаб, Министерството на здравеопазването и РЗИ – София област и с цел осигуряване безопасността на гражданите, за да продължим да осигуряваме качествено, бързо и достъпно административно обслужване, Ви препоръчваме да ограничите посещенията в сградата на Общинска администрация Самоков и Ви предоставяме телефони на ключовите служители в общинска администрация.

Дежурен по ОБС ЦЕНТРАЛА   0722/666200722/66630, 0722/66631, 072266632, 0889199230

Ако имате нужда от информация относно преписка, жалба, молба или услуга, Ви призоваваме да се свържете с нашите служители на посочените телефони или e-mail адреси.

 

Технически сътрудник  на Кмета 0722/66666 samokov@samokov.bg
Заместник кметСия Шехтанова 0722/66667 siya.shehtanova@samokov.bg
Заместник кметЛюба Кленова – Гавазова 0722/66665 lyuba.klenova@samokov.bg
Секретар на община СамоковАнгелина Вангелова 0722/60030 angelina.vangelova@samokov.bg
Гл. специалист “ОБС”Нели Домишлярова 0722/66606 obs@samokov.bg
Деловодство на Община Самоков 0722/66630 вътр.112,114,116 obmen_samokov@samokov.bg
Отдел ГРАО 0722/6613 , 0722/60097 esgraon.samokov@b-trust.org
Гражданска защитаИван Терзийски 0722/66630 вътр. 419 opkrizi@samokov.bg

 

zapoved merki-page-001 zapoved merki-page-002 zapoved merki-page-003 zapoved merki-page-004

Document (225)-page-001

Document (225)-page-002

Document (225)-page-003

Document (138)-page-001 Document (138)-page-002 Document (138)-page-003

Document (139)_page-0004

Document (138)-page-004

Document (114)-page-001

Document (114)-page-002

Document (114)-page-003

Document-66-page-001-722x1024

Document-65-page-001-722x1024

Document (45)-page-001

Document (45)-page-002

Document-46-page-001-722x1024

Дата на публикуване 10.06.2020 г.

***********************************************************************
Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки, Община Самоков набира доброволци за екипите за помощ и подкрепа на възрастни и самотноживеещи, болни и лица с увреждания за съдействие за закупуване на храни, лекарства и стоки от първа необходимост. Доброволческите екипи ще съдействат за изпълнението на заповедите на кмета и на министъра на здравеопазването, относно спазване на карантината на карантинирани граждани, за мерките за движение на граждани навън на открити пространства, спазване на разпоредбите за ограничаване на достъпа до спортни и детски площадки, паркове и градинки, както и всички останали мерки, проистичащи от обявеното извънредно положение. Доброволния сътрудник ще се легитимира със служебна карта. При явно нежелание от гражданите да спазват разпорежданията на сътрудника, той подава сигнал до РЗИ или МВР. На всички доброволци ще бъдат осигурени предпазни средства.
Всеки, който желае да се запише за доброволец, да подаде заявление  на имейл valq_mancheva@abv.bg.
Заявлението можете да изтеглите от ТУК.

Дата на публикуване 20.03.2020 г.

***********************************************************************

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Във връзка с oбявeнoтo извънpeднo пoлoжeниe в Република България- c peшeниe нa Hapoднoтo cъбpaниe oт 13.03 2020 г. и Решение на Кризисния щаб към община Самоков, с цел намаляване риска от разпространение на коронавирус COVID-19, въвеждам  мерки за превенция на територията на община Самоков.

             За целта е необходимо ежедневно да се извършва дезинфекция във всички общи части на сгради в режим на Етажна собственост.

Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях);

Дезинфектирането на малките повърхности /дръжки, асансьорни бутони, парапети, ел.ключове и др./ да се извършва чрез директно опръскване или обтриване с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта;

Дезинфектирането на големите повърхности (стени подове и др. / да се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с дезинфектант;

Отговорни за изпълнението на  гореописаните дейности са управителите на сградите в режим на етажна собственост.

 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ

Zap.678-page-001-736x1024

Zap.655-page-001-736x1024

zapoved_page-0001 zapoved_page-0002-749x1024

Zap.678-page-001-736x1024

Document-1-page-001-725x1024

Document (2)-page-001

555555-page-001-791x1024

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004-725x1024

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-0041-725x1024

Заповед МЗ_page-0001 Заповед-МЗ_page-0002-724x1024

 

rd-01-139_izm_rd-01-124_dop_rd-01-131-page-001-725x1024

rd-01-144-page-001-724x1024