Kметът инж. Джоргов направи оглед на улици, на които предстои основен ремонт. | Община Самоков

Kметът инж. Джоргов направи оглед на улици, на които предстои основен ремонт.

Main News Image

В началото на строителния сезон, кметът инж. Джоргов направи оглед на улици, на които предстои основен ремонт.
Улиците, които влизат в капиталовата програма на Община Самоков са тези, на които е извършена смяна на водопровода в предходните години.
️Към момента вече започна работата на ул. „Иречек”. Извършва се подмяна на бордюрите, оформяне на тротоарите и профила на улицата и се подготвя за асфалтиране. Инж. Джоргов огледа свършеното и направи забележки по връзките между бетоновите блокове, като това следва да бъде коригирано.
✅Оглед бе направен и на ул. „Георги С. Раковски”, където също ще се ремонтират и тротоарите. Обсъжда се вариант да се стеснят, за да се разшири улицата.
✅Инспекция бе направена днес и на улица в с. Ковачевци, на която миналата година е подменен водопровода. Състоянието ѝ е много лошо, което ограничава достъпа по нея. Тя също ще бъде включена в приоритетните ремонти на уличната мрежа.