В изпълнение на Проект 13 – 13 – 93/ 08.11.2013 г. „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков” са разработени „Общински план за развитие на община Самоков 2014 – 2020” и „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики | Община Самоков

В изпълнение на Проект 13 – 13 – 93/ 08.11.2013 г. „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков” са разработени „Общински план за развитие на община Самоков 2014 – 2020” и „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики

Main News Image

В изпълнение на Проект 13 – 13 – 93/ 08.11.2013 г. „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Самоков” са разработени„Общински план за развитие на община Самоков 2014 – 2020” и „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики”

Обявяваме публично обсъждане на “Общински план за развитие на община Самоков 2014-2020″ – моля изпращайте вашите коментари и предложения на електронната поща на samokov@samokov.bg в срок до 23.09.2014 г.

Поканени са всички заинтересовани страни за участие в публично обсъждане  на 24.09.2014 г. от 16 часа в сградата на общинска администрация, заседателна зала на 2 етаж.

Благодарим предварително за проявения интерес!