И трите проекта на община Самоков, с които кандидатства за внедряване на мерки за енергийна ефективност пред Оперативна програма „Региони в растеж” преминаха успешно първи етап на оценяване | Община Самоков

И трите проекта на община Самоков, с които кандидатства за внедряване на мерки за енергийна ефективност пред Оперативна програма „Региони в растеж” преминаха успешно първи етап на оценяване

Main News Image
Проектите са допуснати до втори етап – техническа и финансова оценка.
Община Самоков внесе в края на април три проекта, с които кандидатства за финансиране по мярка „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на ОПРР 2014-2020. Проектите включват 7 частни сгради и сградата на Пожарната. Мерките за енергийна ефективност включват саниране, подмяна на дограма, ремонт на покривни конструкции и др. Енергийното обследване трябва да покаже, че след внедряване на мерките за енергийна ефективност ще се постигне минимум 60% енергоспестяване. В трите проекта, които включват пакет от сгради, общината е включила блоковете 10, 14, 18, 27 и 36 в кв. „Самоково”, бл. 23 на ул. „Цар Борис 3” и бл. 14 в кв. „Възраждане”. Общината кандидатства само със сградата на пожарната, за да останат повече средства за частните проекти.
След преминалият успешно Първи етап на оценка, се изчаква втори етап, когато ще стане ясно кои проекти ще бъдат одобрени.