Учебната година в Спортно училище “Никола Велчев” ще стартира на 1 септември | Община Самоков

Учебната година в Спортно училище “Никола Велчев” ще стартира на 1 септември

Main News Image
Учебната година в Спортно училище “Никола Велчев” ще стартира на 1 септември, като официалното откриване е обявено за 10 часа.
Много инвестиции се направиха в материалната база на училището и то ще посрещне учениците обновено. Сградата се ремонтира по проект, финансиран от Националния доверителен екофонд. Направен бе ремонт на покрива и фасадата, като се постави и изолация. Като част от проекта бяха обновени още столът на училището и спортната зала. Внедрените мерки за енергийна ефективност ще допринесат, от една страна за по-комфортни условия през зимните месеци, а от друга – икономии на средства за отопление от бюджета на училището. При откриването на миналата учебна година от ръководството на училището споделиха, че сметките за отопление са най-сериозното им перо.
Община Самоков финансира със собствени средства ремонта на котлето на отоплителната инсталация. Също със средства от общинския бюджет бе извършен основен ремонт на сградата на общежитието към спортното училище. Ремонтиран бяха покривът и фасадата, подменена бе дограмата.