Териториална дирекция на Национална агенция по приходите и Община Самоков организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2023 г. | Община Самоков

Териториална дирекция на Национална агенция по приходите и Община Самоков организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2023 г.

Main News Image
Клиентите на НАП ще бъдат запознати с особеностите за ползване данъчните облекчения за деца. Присъстващите ще имат възможност да поставят своите въпроси към представителите на приходната администрация.
Работната среща ще се проведе на 9 февруари 2023 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Община Самоков – ет. 5.