Служители от отдел „Екология” започнаха да маркират опасните дървета в регулационните граници на града. | Община Самоков

Служители от отдел „Екология” започнаха да маркират опасните дървета в регулационните граници на града.

Main News Image

От днес служители от отдел „Екология” започнаха да маркират опасните дървета в регулационните граници на града.
❗️ Със заповед на кмета инж. Ангел Джоргов е назначена комисия, която да извърши оглед на дървесната растителност и да определи болни и изсъхнали дървета, които следва да бъдат премахнати. Мярката се предприема с цел превенция, за да се ограничат последствията от паднали дървета в рамките на града.
Болните и изсъхнали дървета представляват опасност, както за нанасяне на материални щети, така и за живота на хората.
✅Работата ще продължи под контрола на отдел „Екология” Общинското лесничейство и външен експерт, в лицето на Петър Чарийски, преподавател по горско стопанство в ПТГ „Вапцаров”. След като приключи маркирането, ще бъдат предприети действия по премахване на опасните дървета и залесяването на нови.