С водосвет за здраве бе отбелязано приключването на реализацията на проекта по “Красива България”, с който бе направена топлоизолация и бе подменена дограмата на Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания | Община Самоков

С водосвет за здраве бе отбелязано приключването на реализацията на проекта по “Красива България”, с който бе направена топлоизолация и бе подменена дограмата на Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания

Водосвет за здраве и благополучие отслужи Отец Георги. Реализираният проект, с който общината кандидатства пред “Красива България” е доказателство за съпричастността на общинското ръководство към проблемите на децата и лицата с увреждания от Община Самоков. С днешна дата сградата е обновена и приветлива. Всеки нуждаещ се е добре дошъл в центъра и има възможността да се възползва от предлаганите услуги и консултантска помощ. Работещите специалисти в него се отнасят с голямо разбиране, с отговорност, с търпимост и упоритост и така се удовлетворяват нуждите на бенефициентите, които развълнувано изразиха своята благодарност и към подкрепата от общинско ръководство и към ръководителката на центъра Диди Миленкова.

Тържествен водосвет