СТЕМ център в Основно училище „Христо Максимов“ | Община Самоков

СТЕМ център в Основно училище „Христо Максимов“

Main News Image
Новоизграденият СТЕМ център в Основно училище „Христо Максимов“ е с интериорна и технологична среда, която напълно отговаря на най-новите тенденции в посока на модерно, функционално, естетически издържано, сигурно и функционално обучително пространство. Той е място за учене чрез експерименти, откривателство, самостоятелно проучване, индивидуални и групови проекти, дебати, формиране на умения и интерес към природните науки.
STEM центърът разполага с последно поколение технологии и образователен софтуер за провеждане на качествено обучение в областта на STEM науките. Едното от обучителните пространства е оборудвано с интерактивен дисплей, в комбинация с образователен софтуер MozaBook Classroom – задължителен елемент за изграждане на модерно и функционално фронтално презентационно пространство. На разположение на учениците на ОУ „Христо Максимов“ в същия кабинет има и стереоскопичен дисплей zSpace® – технология, насочена изцяло към STEM обучението, представяща учебното съдържание чрез 3 сензорни модалности (визуално, допир, звук), предоставяйки възможност не просто за обучение, а за цялостно и “потапящо” учебно изживяване на учениците.
STEM центърът е оборудван и с образователни комплекти Arduino, насочени към практическа и експериментална дейност в областта на електрониката, програмирането и роботиката, както и с дигитален микроскоп, визуализатор /ново поколение шрайб–проектор/ и 3Д принтер.
Първият кабинет е обединен с друго учебно пространство, което представлява практическа лабораторна станция с обособени лабораторни острови за извършване на експерименти по природните науки. Двете зони са свързани чрез врата, което предполага лесното преместване на учениците в рамките на един учебен час – за осъществаяване на различни практически дейности. В лабораторията ще се развива творчеството на децата и работата им в недигитална среда, ще се провокира вдъхновението им да се почувстват като естествоизпитатели и откриватели, ще се даде възможност за превръщането на учебните часове в територия на предизвикателството и творческото търсене.