Спешно заседание за набелязване на мерки срещу незаконната сеч на територията на община Самоков | Община Самоков

Спешно заседание за набелязване на мерки срещу незаконната сеч на територията на община Самоков

Спешно заседание за набелязване на мерки срещу незаконната сеч на територията на община Самоков свика днес кметът на общината Владимир Георгиев Кмета постави ребром въпроса какво се случва с охраната на горите и защо се допуска тази ситуация. От Държавно горско стопанство заявиха, че те са разпределили отделите между лесничействата, написани са над 80 акта, задържани за псревозни средства с дървесина, но бракониерите са стигнали до там, че са нападнали и пребили петима горски стражари. Критики бяха отправени към Общинското лесничейство за това, че се допуска изсичане от горския фонд на общината, включително и от парковете. Стана ясно, че общинския горски фонд е от 53 хил. хектара и малко трудно ще се охранява с 12 лесничеи. Незаконната сеч за добив на дърва за огрев е незначителна част от бракониерството, в много по-големи мащаби е сечта на промишлена дървесина. По този повод се реши да бъдат възстановени контролните пропусквателни пунктове на пътя за Ихтиман, на Ридо, на изхода за Бели Искър. Общината ще възстанови пунктовете и ще монтира видеонаблюдение. Днес бе изпратено писмо до Регионална дирекция по горите за съдействие и обезпечаване на пунктовете със служители. Също така ще се търси съдействие на РДГ и ОД на МВР за извършване на проверки в гатерите на територията на общината. От ОД на МВР ще се търси съдействие за връщането на командированите полицаи, за да съдействат за охраната на горите. Както стана ясно не е задължително гатерът да бъде незаконен, за да извършва нарушение като преработва незаконна дървесина. Другият казус, който бе повдигнат след срещата и пред ръководството на РДГ е за фалшивите марки. От Районната прокуратура помолиха да бъде предоставен телефон за гражданите, за да могат да сигнализират, когато забележат превозно средство с дървесина. Осъждането на лице хванато на местопрестъплението е много по-лесно, отколкото сигнали за вече извършена сеч, от неизвестен извършител. Следващото заседание на кризисния щаб ще се проведе на 17 фервуари, като се очаква на него да присъстват и ръководствата на Регионална дирекция по горите и Областна дирекция на МВР. Положително в днешното заседание бе, че всички бяха единодушни, че трябва да бъдат взети сериозни мерки за ограничаване на сечта и най-важното, да не се допуска чувството на безнаказаност за нарушителите. Набелязани бяха конкретни мерки и стъпки, които трябва да се реализират в максимално кратки срокове.

Спешно заседание за набелязване на мерки срещу незаконната сеч на територията на община Самоков