Секретарят на община Самоков Ангелина Вангелова взе участие в Национален експертен форум по въпросите с борбата с антисемитизма и опазване на еврейското наследство | Община Самоков

Секретарят на община Самоков Ангелина Вангелова взе участие в Национален експертен форум по въпросите с борбата с антисемитизма и опазване на еврейското наследство

Main News Image
Форумът се организира от Дипломатическия институт към министъра на външните работи в партньорство с Държавния културен институт към министъра на външните работи и Норвежкия център за изследване на Холокоста и малцинствата. Събитието е част от дейностите по проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международния ангажимент на България за борбата с антисемитизма и опазване на еврейското наследство”. Националният експертен форум протече в три панела: „Институционален напредък в борбата с антисемитизма”, „Съхраняване на паметта в контекста на 80-годишнината от спасяването на българските евреи” и „Инициативо в подкрепа на опазването на еврейското наследство”. Секретарят на община Самоков взе участие в третия панел, като представи проекта за реставрация, адаптация и социализация на Синагогата. Г-жа Вангелова представи сегашното състояние на сградата – рушащ се молитвен дом със занемарено дворно пространство. След това представи и направената разработка, която предвижда обособяване на културен дом, където да се организират и провеждат редица културни събития. Идеята е сградата да се превърне в неделима част от градската социална среда, туристическа атракция, обединяваща функциите на музей, изложбено пространство, многофункционална зала за събития и парково пространство. Г-жа Вангелова подчерта, че за функционалността на сградата, ще бъде облагородено прилежащото пространство, което включва алейна мрежа, озеленяване, поставяне на парково обзавеждане. с възможности за разходка, отдих и рекреация на посетителите, чрез парково обзавеждане. Допълнителната сграда ще бъдевсъщност подземно ниво, като по този начин няма да се нарушава обемно-пространственото възприятие на основната сграда като културна ценност. Именно в новата сграда се предвижда музейната експозиция, която ще бъде част от историческия музей. Архитектурният подход при разработване на проекта е съобразен с елементите на автентичната архитектура, ландшафтни, конструктивни и др. които да подчертават основната визия и предназначение на обекта. Заедно със разположената наблизо Сарафска къща, проектът за Синагогата ще оформи в цялостна концепция един културно-исторически комплекс.