Промени във връзка с извънредното положение | Община Самоков

Промени във връзка с извънредното положение

Main News Image

Общинския център за обслужване на граждани ще продължи да работи на пълен работен ден.
Ограничава се достъпа на граждани, извън Центъра за административно обслужване. Консултации ще се правят само по телефона / на партера е поставен вътрешен телефон и телефонен указател/.
Отменят се приемните дни на ръководството на Община Самоков / кмет, зам. кметове, секретар, гл. архитект, гл. инженер, директори на дирекции и др./.
Удължава се срока за подаване на молби за обяви за работа.
Приканваме гражданите да отложат посещенията си, ако административната услуга, която желаят не е спешна.
Да се възползват от възможността да платят задълженията си по електронен път.
Всички, които желаят да получат ПИН за достъп до електронната си база данни за да проверят задълженията си и да ги заплатят по електронен път, могат да подадат заявление по имейл.
В сградата на общинска администрация ще се съблюдават мерките за ограничаване на струпванията на много хора на едно място.
Бъдете отговорни към себе си и близките си и съвместно да положим усиля и да се пазим взаимно.
Възползвайте се от предоставените телефони:
http://samokov.bg/vajno/

********************************************************

Общинския експертен съвет НЯМА да провежда заседания до второ нареждане.

Поради обявеното извънредно положение и наложените противоепидемични мерки се ОТМЕНЯТ заседанията на Общинския експертен съвет до второ нареждане.
Инвестиционните проекти, в случай на спешност, можете да представите с доклад за ОСИП / оценка за въздействие на инвестиционен проект/ по чл. 142, т.2 от ЗУТ, при което няма необходимост от разглеждане на Експертен съвет и ще тече 14-дневния срок.
Всички останали случаи , ще бъдат отложени за разглеждане, след отмяната на извънредното положение, като Експертния съвет ще проведе заседания в няколко последователни дни, до разглеждане на всички постъпили преписки.

********************************************************

Желаещите за доставка на храна по домовете, могат да заявят услугата на телефони:
0889466507
0885797172

По разпореждане на кметът на община Самоков Владимир Георгиев, Домашния социален патронаж ще разшири дейността си, като ще снабдява всички нуждаещи се /възрастни и трудноподвижни хора/ с храна.
Домашния социален патронаж ще продължи да извършва дейността си с бенефициентите на услугата, като с новото разпореждане се предвижда включване на повече хора за подпомагане.

*******************************************************

Във връзка с обявеното извънредно положение, Председателският съвет на Общински съвет – Самоков, взе решение за отлагане на заседанията на Постоянните комисии, както и на редовното заседание насрочено за 26.03.2020г.
При необходимост за решаване на важни и неотложни въпроси, Общински съвет – Самоков ще свика незабавно извънредно заседание при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.