Проектът на Община Самоков “Фестивал на рибата и водата” бе представен като добра практика на Петата годишна среща на Националната рибарска мрежа | Община Самоков

Проектът на Община Самоков “Фестивал на рибата и водата” бе представен като добра практика на Петата годишна среща на Националната рибарска мрежа

Main News Image
Проектът на Община Самоков “Фестивал на рибата и водата” бе представен като добра практика на Петата годишна среща на Националната рибарска мрежа, която се провежда в Пловдив.
Проектът се финансира по Мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ – Самоков“. от Стратегията но МИРГ Самоков, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.