Проведе се среща на ръководството на Районно управление – Самоков с ръководството на община Самоков, кметове, дирeктори на училища и детски градини. | Община Самоков

Проведе се среща на ръководството на Районно управление – Самоков с ръководството на община Самоков, кметове, дирeктори на училища и детски градини.

Main News Image

Проведе се среща на ръководството на Районно управление – Самоков с ръководството на община Самоков, кметове, дирeктори на училища и детски градини.
Целта бе да бъде представен отчет за криминогенната обстановка в община Самоков за първото тримесечие на 2024 г. и да се обсъдят въпроси, свързани със сигурността и пътната безопасност.
За периода се наблюдава спад на извършените престъпления от общ характер, спрямо същия период на 2023, като от друга страна се повишава процентът на разкриваемост с близо 20 пункта.
Единствените престъпления, на които бройката се увеличава са кражбите, те държат и най-висок процент от общия брой.
✅По отношение на контрола по пътищата са проверени 3189 моторни превозни средства, заведени са 1205 бр. преписки, съставени са 318 акта и 1606 фиша.
Последният акцент от доклада бе относно видеонаблюдението, като бе подчертана важността на камерите и необходимостта от увеличаване на количеството им и подмяната на старите.
‍‍‍Коментирана бе и осигуряване на безопасността около училищата и детските градини, както по отношение на трафика, така и във връзка с разпространението на наркотични вещества.
✅Инж. Джоргов информира присъстващите, че се работи усилено по отношение на пътната безопасност и има заделени средства. Предстои възлагането на основен ремонт на част от старите светофарни уредби в Самоков.
От две седмици се работи по опресняване на пътната маркировка, с акцент около училищата и детските градини.
По отношение на видонаблюдението, кметът информира, че е възложил на фирмата по изграждането и поддръжката изготвяне на оферта за поставяне на нови камери и подмяна на стари с такива с по-добра резолюция. Мисли се и по въпроса за регулиране на трафика, като по-тесни улици с интензивно движение ще се направят еднопосочни.
Инж. Джоргов благодари за бързата реакция на полицията при разкриване на извършителите на вандалската проява в центъра на града.
‼️На срещата обширно бе обсъдено осигуряване на пътната безопасност около училищата и детските градини, повишаване на контрола по неправомерно паркиране и предприемане на спешни мерки срещу изоставените автомобили.