Приключи ремонта на сградите на кметствата в селата Гуцал, Шипочан, Рельово и Долни Окол | Община Самоков

Приключи ремонта на сградите на кметствата в селата Гуцал, Шипочан, Рельово и Долни Окол

Main News Image
До края на седмицата ще бъде завършена и сградата на кметсво Горни Окол.
Ремонтът се извърши по проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Горни и Долни Окол, Шипочане, и Гуцал”. Община Самоков спечели финансиране по оперативна програма Развитие на селските райони”. Стойността на проекта е 833 хил. лв. На сградите бе подменена дограмата, ремонтирани фасадите чрез поставяне на топлоизолация и ремонтирани покривите. За всяка една от сградите е изготвен технически проект и направено енергийно обследване за постигане на висока енергийна ефективност. Обновените сгради са с по-добра визия, но освен това, ще бъде постигнато и сериозна икономия в разходите за отопление.