През тази година ще стартира изпълнението на проекта за културен дом в сградата на Четвърти квартал | Община Самоков

През тази година ще стартира изпълнението на проекта за културен дом в сградата на Четвърти квартал

Main News Image
Кметът Владимир Георгиев заедно с ръководителят на проекта Теодора Василева и директорът на дирекция ТСУ Красимира Костадинова обсъдиха детайлите по изпълнението.
През 2023 г. ще бъде реализиран проект по енергийна ефективност на сградата, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм. Ще бъде извършен ремонт на покрива и фасадата, смяна на дограмата и ще бъде монтирана фотоволтаична система. Чрез реализацията на проекта, сградният фонд ще бъде напълно обновен, като целта е с направения ремонт да се постигне и висока енергийна ефективност. На огледа днес присъства и Георги Николов, председател на фондация “СИЙД”, която, заедно с Община Самоков, ще започне подготвка на проект за функционалността на сградата като културен дом и младежки център.
Освен ремонт на сградата, се предвижда да бъде направена вертикална планировка на пространството около нея, включително и паркинг.