През миналата седмица бе извършена подмяна на водопровода и канала на Доспевската къща | Община Самоков

През миналата седмица бе извършена подмяна на водопровода и канала на Доспевската къща

Main News Image
Утре ще бъде направено свързването към централния водопровод, което може да предизвика нарушаване на водоподаванетои в централна градска част.
Ремонтът на ВиК системата на възрожденската къща, паметник на културата, е част от предвидените обновителни дейности, чрез които къщата да се превърне в действащ музей. Община Самоков е подготвила проекти, с които кандидатства за финансиране на ново обзавеждане на Доспевската къща, съобразено с автентичния самоковски възрожденски стил. Предстои да бъде възложено и проектиране на екстериорното пространство, като целта е дворното място също да бъде в характерния за този исторически период стил. По този начин Доспевската къща ще се възроди от една страна за посещения на туристи в музеен обект, а от друга, за различни подходящи културни мероприятия.
По отношение на заложените в културния календар средства за културните обекти, Община Самоков следва линията за възстановяване на стари възрожденски къщи, които са нейна собственост и за превръщането им в музейни обекти. Друг такъв обект, за който има готов проект е Образописовата къща.