Презентация по „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ | Община Самоков

Презентация по „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ