По случай Благовещение, Общинско предприятие „Детско, ученическо и обществено хранене” зарадва своите потребители със сладки питки | Община Самоков

По случай Благовещение, Общинско предприятие „Детско, ученическо и обществено хранене” зарадва своите потребители със сладки питки

Main News Image
Питките бяха доставени вчера и днес на децата от детските градини и училищата, както и на потребителите на социални те услуги Домашен социален патронаж, Дом стари хора, Център за настаняване от семеен тип за деца и на бенефициентите по проекта „Топъл обяд. Екипа на социалната кухня към общината подготвиха близо 1600 питки.