Покана | Община Самоков

Покана

Main News Image

Кметът на Община Самоков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков                                                                                                                                 

 кани

 жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 17.03.2022 г. от 17.30  ч. в заседателната зала на Общината / V- ти етаж /

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Самоков

 Уважаеми съграждани,

Предстои обсъждането на проекта на бюджет на Община Самоков за 2023 г. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 17.03.2023 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес samokov@samokov.bg

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2023 г. ще бъдат публикувани на адрес www.samokov.bg (http://www.samokov.bg.).

ОЧАКВАМЕ ВИ !

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Самоков

Приходи 2023 г. <<ТУК>>

Разходи 2023 г. <<ТУК>>

Капиталова програма по обекти 2023 г <<ТУК>>