Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. | Община Самоков

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г.