Покана за “Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г., отчет за изпълнението на сметките за средства от европейския съюз и отчет за общинския дълг” | Община Самоков

Покана за “Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г., отчет за изпълнението на сметките за средства от европейския съюз и отчет за общинския дълг”

Main News Image

ПОКАНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.,

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

Председателят на Общински съвет- Самоков на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков

 

КАНИ

 

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 07.05.2021 г. от 17,00 ч. в залата на V етаж  в общината за

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.,

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.

 

 

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината samokov@samokov.bg , както и в деловодството на общината – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

 

Всички заинтересовани могат предварително да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на община Самоков www.samokov.bg

 

 

С уважение,

Мая Христева

Председател на ОбС – Самоков

 

Обяснителна записка <<ТУК>>

Приложение към ГФО 2020<<ТУК>>

ОТЧЕТ ЗА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМОКОВ КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ-ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.

ОТЧЕТ НА СМЕТСКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2020 г. <<ТУК>>.