Покана за публично обсъждане на годишният отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година | Община Самоков

Покана за публично обсъждане на годишният отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година