Покана за обществено обсъждане | Община Самоков

Покана за обществено обсъждане

Main News Image

Община Самоков кани всички граждани, юридически лица и  организации, както и всички заинтересовани лица да вземат участие в обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков, което ще се проведе на 13.04.2021г. от 17.00ч. в залата на 5-тия етаж в общинската администрация – гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.