Покана за обществено обсъждане | Община Самоков

Покана за обществено обсъждане

Main News Image

Община Самоков кани всички граждани  и заинтересовани лица да вземат участие в обществено обсъждане на проект на Наредба за организацията и дейността на Домашен социален патронаж – Самоков, което ще се проведе на 29.10.2021 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация, ул. „Македония” №34 в залата на Общински съвет етаж 5.

Общественото обсъждане ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.