Планинската спасителна служба в Боровец вече има нова моторна спасителна шейна | Община Самоков

Планинската спасителна служба в Боровец вече има нова моторна спасителна шейна

Main News Image
По проект, финансиран по Мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ – Самоков” от Стратегията но МИРГ Самоков, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Планинската спасителна служба в Боровец вече има нова моторна спасителна шейна. Чрез закупената техника ще бъде подпомогната дейността им и обезпечена сигурността на посетителите в планината. Това бе първия договор, подписан по тази мярка и хубавото е, че точно преди началото на активния зимен туристически сезон подразделението на Български червен кръст притежава техника, чрез която ще осигури безопасността на туристите.