Парк Туристическа градина и районът около нея вече е под постоянно видеонаблюдение | Община Самоков

Парк Туристическа градина и районът около нея вече е под постоянно видеонаблюдение

Main News Image
Това е вторият градски парк, след „Крайискърец”, който ще се охранява чрез монтираните камери. Обхванати са всички алеи и обекти, като по този начин ще се гарантира сигурността на хората, които се разхождат там, ще се пази имуществото от вандали. Изработени и поставени са табели, които предупреждават за 24-часов видеоконтрол. Монтиран е и фургон, където ще бъде поддръжката на парка. По този начин ще се опазва и поддържа цялата територия на парка и атракционите в него. Като част от изграденото видеонаблюдение в Туристическата градина са и монтирани камери които контролират стадион „Искър”, входа на гробищен парк „Стадиона” и паркинга към него. Тези камери, освен че ще следят за обществения ред и сигурност и опазване на собствеността, но и ще се ползват за контрол за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци около поставените там контейнери. Там редовно се образува нерегламентирано струпване на отпадъци. При констатирано нарушение, ще бъде съставен акт на установения чрез видеонаблюдението нарушител и той ще бъде санкциониран. От общинска администрация са категорични, че няма да има компромис за хората, които замърсяват или спомагат за образуване на сметище около контейнерите.
Община Самоков продължава и тази година да надгражда видеонаблюдението на град Самоков. Монтирани са допълнителни камери в града, в зоните около околовръстния път, където се наблюдава нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Регионалния център за управление на отпадъците и в парковете. Вече работят над 200 камери в града, селата и курорта Боровец.