От тази седмица започна ремонтът на сградата на читалището в село Драгушиново | Община Самоков

От тази седмица започна ремонтът на сградата на читалището в село Драгушиново

Main News Image
Кметът Владимир Георгиев и директора на дирекция ТСУ Красимира Костадинова бяха на оглед на обекта, за да уточнят детайли по изпълнението. Проектното предложение включва основен ремонт на част от съществуваща административна сграда, в която се помещават кметство и читалище. В момента текат паралелно няколко дейности. Ремонтира се покрива, като се подменят керемиди и компрометирани греди. В салона на читалището, където се намира и сцената, започна изравняване на пода и шпакловка по стените. Подът ще бъде покрит с дъбов паркет. Ще бъдат поставени и нови седалки в салона.
Обсъдено бе решение за тавана, който ще бъде направен с гипсокартон. По този начин ще има ефект на изолация, без да се намалява обема на салона. Окачен таван ще бъде поставен в преддверието. По този начин ще се осигури и по-добър изолационен ефект към втория етаж на сградата. Дограмата ще бъде цялостно подменена, като към момента е монтирана тази на фасадата на административната част и предстои да се подмени тази на салона. Ще се ремонтират санитарните помещения. Изгражда се рампа, чрез която ще се осигури достъпна среда.
Кметът Георгиев обсъди с изпълнителя допълнителните ремонтни дейности, които могат да възникнат. С основния ремонт и обновяването на част от административната сграда се цели връщането ѝ към пълноценна експлоатация, а самият салон ще бъде много по-комфортен и с обновен интериор.
Ремонтът се извършва по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. По друг проект към МИГ _ Самоков, читалището в Драгушиново получи озвучителна уредба и офис техника.