От началото на юли започна реализацията на проект за ремонт на блок А на детското отделение, за който Община Самоков спечели финансиране по “Красива България” | Община Самоков

От началото на юли започна реализацията на проект за ремонт на блок А на детското отделение, за който Община Самоков спечели финансиране по “Красива България”

Main News Image
Владимир Георгиев заедно с директора на строителната дирекция Красимира Костадинова, посетиха днес строителния обект, за да направят оглед на извършената до момента дейност и да вземат решения, свързани с реализацията на проекта.
С предвидените строителни дейности, Блок А ще бъде основно ремонтиран. Чрез реализирането на проекта значително ще се подобрят условията, както на пациентите, така и на персонала на отделението.
Вследствие на над тридесетгодишната експлоатация на отделението състоянието на втори етаж, – Детско отделение не е добро. Компроментирани са вратите, баните и осветлението. Предвижда се подмяна на старите дървени вътрешни дограми с нови алуминиеви. Ще бъде направено изкърпване на компроментираната мазилка и гипсова шпакловка по стени. Ще се извърши полагане на мазилка и ще бъде направена антибактериална облицовка на стените. Проектът предвижда подмяна на радиаторите, което ще направи отоплението в отделението по-ефективно. Ще се подмени фаянсовата облицовка. На пода ще бъде направена нова замазка и поставена антибактериална настилка. За ремонта на баните и тоалетните се предвижда цялостна подмяна на фаянса по стените и настилка от гранотигрес на пода. Санитарните помещения ще имат и ново оборудване. Ще бъде подменено старото осветление с ново LED осветление. Строително-ремонтните дейности трябва да приключат до края на този строителен сезон. До момента основно реновирани са операционния блок, отделенията по реанимация, кардиология, неврология, физиотерапия, образна диагностика, хемодиализа и родилна зала. От блок А неремонтирани са само вътрешно и гинекологичното.