От началото на тази седмица започна ремонта на улица „Асен Карастоянов” | Община Самоков

От началото на тази седмица започна ремонта на улица „Асен Карастоянов”

Main News Image
Това е един от преходните обекти на Община Самоков от миналата година. Тогава бе извършена подмяна на водопровода. През тази година, преди да започне планираното асфалтиране, кметът Владимир Георгиев, заедно с управителя на фирмата изпълнител за асфалтирането, посетиха обекта и обсъдиха довършителните дейности. Тъй като част от тротоара е силно компрометиран се взе решение, преди да се ремонтира улицата, да се направи и тротоара. В момента се оформят бордюрите и се подготвят трасетата на улицата и тротоарите. След приключване на дейността ще бъдат асфалтирани.