От началото на тази седмица започна подмяната на водопровод в Мала църква | Община Самоков

От началото на тази седмица започна подмяната на водопровод в Мала църква

Main News Image
Община Самоков изпълнява ангажиментите към жителите си, като ежегодно заделя над 1 млн. лв. в общинския бюджет за ремонт на ВиК мрежата по селата. За 2021 г. са заложени над 1,2 млн. лв. Това се прави с цел подобряване на водоснабдяването в селата, където мрежата е много амортизирана.
До момента подмяна на водопроводи се извърши още в Говедарци, Алино, Широки дол, Ковачевци и Поповяне. В село Гуцал общината осигури части, а подмяната се извърши от ВиК – София област.