От началото на тази седмица започна асфалтирането на нова улица в квартала над двора на Спортното училище | Община Самоков

От началото на тази седмица започна асфалтирането на нова улица в квартала над двора на Спортното училище

Main News Image
Положени бяха три слоя асфалт. Приключи полагането на двата слоя и предстои да бъде поставен и износващ слой. Изграждането на улицата се финансира със средства от държавния бюджет, отпуснати с постановление на Министерски съвет. С отпуснатите средства миналата година бяха изградени водопровода и канализацията, а през тази година започна изграждането на самата улица. Оформени са и тротоарите, които също са част от проекта. Тази улица обслужва над 30 имота в квартала.