От днес започна биологичната рекултивация на старото сметище на Самоков в местността Катранджия | Община Самоков

От днес започна биологичната рекултивация на старото сметище на Самоков в местността Катранджия

Main News Image
Това е финалния етап от изпълнението на проекта за рекултивация. Вече приключиха строителните дейности по загробване на отпадъка, запръстяване, изграждане на отводнителни канавки и поставяне на кладенци със соларни панели, които да възпрепятстват излизането на газ, в следствие на гнилостните процеси. В момента мястото изглежда много по-различно от това, което представляваше – една сериозна екологична язва. Припомняме, че след изграждане на Регионалния център за управление на отпадъците, Община Самоков кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за рекултивация на старото депо в местността Катранджия. Средства за рекултивация на стари депа се отпускат само на общини, изградили регионални центрове за управление на отпадъци. ПУДООС осигури средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, след което се финансира тригодишната биологична рекултивация. На терена се постави зелен слой трева и ще се залеси.