От днес започна асфалтирането на улица „Мургаш” | Община Самоков

От днес започна асфалтирането на улица „Мургаш”

Main News Image
Ремонтът на улицата се проточи повече от година. Поради сериозно компрометираната настилка бе решено да бъде направен основен ремонт. Съгласно политиката на Община Самоков на улица, на която цялостно ще се подменя настилката, се планува смяна на водопровода. Такова бе извършено на ул. „Мургаш” миналата година, но по време на работата бе установено, че има проблем с нивото на част от канала, което води до наводняване на умоти в района. Още в началото на този строителен сезон Община Самоков взе мерки и направи корекция на проблемната част от канала. Освен този ремонт, бе направен ремонт и на тротоарите, като бяха поставени нови бордюри и се положи плътна асфалтова настилка. След изчакване на технологичното време от два месеца за слягане на улицата, в следствие на извършените изкопни дейности, от началото на тази седмица започна засипване с баластра, изграждане на дъждоприемници и подготовка за асфалтиране. Днес бе положен плътния асфалтов слой.
През този строителен сезон бяха положени нови настилки на ул. „Цареви кладенци” и ул. „Асен Карастоянов”.