Обявление | Община Самоков

Обявление

Main News Image

                             Във връзка с публикуваният

             ПРОЕКТ на ПЛАН-СМЕТКА И РАЗМЕР НА СТАВКИТЕ   ЗА  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ   

                                  ЗА  2024 ГОДИНА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА  ТЕРИТОРИЯТА НА  

                                  ОБЩИНА  САМОКОВ, <<ТУК>>

Община Самоков уведомява гражданите, че до 16,30 ч на 17.12.2023 г могат да  подават предложения и допълнения на адреси:

–  Гр. Самоков, ул.“Мадекония“ № 34 , партер, деловодство

–  Е-mail samokov@sasmokov.bg

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”