Общините Самоков и Ихтиман кандидатстват с общ проект за електрически автобуси и за изграждане на велоалеи в двата града | Община Самоков

Общините Самоков и Ихтиман кандидатстват с общ проект за електрически автобуси и за изграждане на велоалеи в двата града

Main News Image
Кандидатстването е по пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност „Устойчив транспорт“ по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/. Максималната стойност на проект е до 8 млн. лв. С тези средства ще бъдат закупени електрически автобуси, които ще обслужват линии, както в градовете, така и между селищата в двете общини, По схемата „Устойчив транспорт“ на ПВУ допустими кандидати за предоставяне на средства са 40 градски общини, сред които са Самоков и Ихтиман. Задължително е кандидатстването в партньорство между две общини от допустимите 40 и един оператор на обществения транспорт, включително междуселищен, действащ на територията на една от общините-кандидати.
Освен закупуването на електрически автобуси, допустими дейности са и изграждане на велоалеи. Ще се финансират и съпътстващи мерки за осигуряване на зарядни станции, които да обслужват единствено новите превозни средства. Проектите предвиждат и разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт.