Община Самоков спечели финансиране на проект „Укрепване на общинския капацитет в община Самоков“ по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027” | Община Самоков

Община Самоков спечели финансиране на проект „Укрепване на общинския капацитет в община Самоков“ по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”

Main News Image
Проектът ще се изпълнява за срок от 20 месеца.Чрез изпълнението на заложените проектни дейности ще се получи плавно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ с предоставяне на по-ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи. Социалните услуги са дейности за подкрепа на лицата за превенция и преодоляване на социалното изключване, подобряване качеството на живот, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно личния избор и желанието на лицата. Ще бъдат използвани възможности за обучение на служители, които работят в социални услуги, предоставяни от Община Самоков.
За изпълнение на задълженията по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ ще бъде наето едно лице, което ще бъде с основни задължения: прием на заявления по Закона за личната помощ, насочване за ползване на социални услуги, консултации на лицата, нуждаещи се от подкрепа, както и извършване на мониторинг по Закона за личната помощ.