Община Самоков изпълнява проект „Топъл обяд в условията на COVID -19 в Самоков” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на COVID-19″ | Община Самоков

Община Самоков изпълнява проект „Топъл обяд в условията на COVID -19 в Самоков” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на COVID-19″

Main News Image

6c3e1709fdae0f4a970716ef7fdeffe4bcdf64d5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Община Самоков изпълнява проект „Топъл обяд в условията на COVID -19 в Самоков” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на COVID-19″. Договора е със срок 04.01.2021 до 30.09.2021 г. на стойност 93 911,40 лв.
Топъл обяд се предоставя на 170 лица.
Основните цели на дейностите на проекта са насочени към подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.