Община Самоков издаде строителни разрешителни и подготвя проект за изграждане на фотоволтаични системи на покривите на общински сгради – бивш партиен дом, болницата и поликлиниката | Община Самоков

Община Самоков издаде строителни разрешителни и подготвя проект за изграждане на фотоволтаични системи на покривите на общински сгради – бивш партиен дом, болницата и поликлиниката

Main News Image
Община Самоков издаде строителни разрешителни и подготвя проект за изграждане на фотоволтаични системи на покривите на общински сгради – бивш партиен дом, болницата и поликлиниката. С проекта ще се кандидатства за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Това ще даде енергийна независимост на общината и ще спести доста средства от общинския бюджет. Освен икономически, проектът има и екологичен ефект.