Община Самоков извърши ремонти в спортното училище и общежитието към него | Община Самоков

Община Самоков извърши ремонти в спортното училище и общежитието към него

Main News Image
За Община Самоков запазването и развитието на училището е приоритет като чрез инвестиции в материалната база да се подпомага обучението на младите спортни надежди. Добрата материална база включва и създаване на добри условия за живеене в общежитието към спортното училище, като по този начин ще бъдат привлечени и деца от други градове в страната.
През тази година Община Самоков финансира подмяната на компрометирана част от канализацията на училището. Извърши ремонт на съблекалните на приземния етаж, които се ползват от спортните клубове. Направен бе ремонт на втория етаж на спортния комплекс към училището, както и ремонт на стълбището и административната част. Общината финансира закупуването на нов газов бойлер, който бе нужен, за да се осигури топла вода в спортния комплекс.
По отношение на общежитието, Общината подготви проект, по който в момента текат процедури за избор на изпълнител за основен ремонт на сградата на общежитието и внедряване на мерки за енергийна ефективност. За целта Община Самоков осигури финансиране със собствени средства, под формата на банков заем, чрез които ще инвестира в подобряване на условията в общежитието. Има изготвен проект за цялостен ремонт на сградите на Спортното училище, СУ „Отец Паисий”, трапезарията и спортния комплекс, чрез който ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. Проектите са внесени в Националния доверителен екофонд.