Община Самоков е удвоила до 2 милиона лева текущите средства в бюджета, предвидени за подобряване на водоподаването като фокусът на инвестициите и ремонтните дейности е насочен към водопроводната мрежа на селата | Община Самоков

Община Самоков е удвоила до 2 милиона лева текущите средства в бюджета, предвидени за подобряване на водоподаването като фокусът на инвестициите и ремонтните дейности е насочен към водопроводната мрежа на селата

Main News Image
Това съобщи кметът инж. Ангел Джоргов по време на работно заседание със зам.-областния управител Цанко Цаков и ръководителя на “ВиК” ЕООД – София инженер Росица Итова.
Срещата се проведе в сградата на Областната администрация на Софийска област и бе свикано по искане на инж. Джоргов.
В края на миналата седмица в селата Злокучене и Долни Окол имаше сериозни проблеми с водоснабдяването. В други от по-малките населени места в общината като Алино, Райово, Клисура и Продановци недостигът на вода пък се е превърнал в хроничен проблем.
Освен удвоения бюджет за текущи ремонти, за подобряване на водоснабдяването кметът Джоргов предлага още създаването на съвместни екипи между общината и ВиК, чиято задача ще бъде да реагират своевременно на сигналите за аварии по водопроводната мрежа и да правят превантивни прегледи на състоянието й в предварително определените рискови зони.
Като превенция срещу кражбите на вода и увреждането на елементи от водопроводната мрежа Община Самоков има готовност да разшири обхвата на видеонаблюдението на територията на общината.
„Радвам се и Ви благодаря, че гледаме в една посока, чиято основна цел е подобряване на водоснабдяването за всички жители и населени места в Община Самоков“, каза инж. Росица Итова.
Тя информира кмета Джоргов, че с европейски средства ще бъде направена реконструкция на пречиствателната станция на Самоков и на колектора под река Искър.
По отношение на селата се предвиждат ремонти и подмяна на водопроводи като по-големите проекти са свързани с напорен водопровод в Продановци и довеждащия водопровод на Злокучене.
В края на заседанието инж. Джоргов благодари на зам.-областния управител Цаков и на инж. Итова за конструктивния разговор и набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването на територията на общината.