Община Самоков е сред първите общини, които вече са изпратили съобщенията си за данъчните задължения на гражданите. | Община Самоков

Община Самоков е сред първите общини, които вече са изпратили съобщенията си за данъчните задължения на гражданите.

От тази година данъците вече могат да се плащат и в клоновете на „Български пощи“, но след 10 март. Данъчната кампания стартира на 1 март.

Днес началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Йорданка Велева направи инструктаж на кметовете и кметските наместници във връзка със стартирането на данъчната кампания и измененията в Закона за местни данъци и такси.

Измененията в Закона за местните данъци и такси касаят недвижимите имоти и данъка върху моторните превозни средства. По отношение на имотите вече не се облагат с данък върху имот имоти с данъчна оценка под 1680 лв. Върху тези имоти има налог само за такса битови отпадъци.

Другата промяна е в облекченията на данъка за Моторни превозни средства. За тези до 74 кв и не съответващи на екологичните категории  Евро 3,4,5 и 6, но с наличие на катализатор, облекчението е 40%. МПС до 74 кв, съответстващи на категориите Евро 3 и 4, облекчението е 50%, а за тези с Евро 5 и 6 – 60%. За автобуси, товарни автомобили и влекачи с ремарке, съответстващи на екологичните категории Евро 3 и 4 отстъпката е 40%, а за тези с Евро 5 и 6 – 50%.

Екологичната категория се удостоверява чрез представяне на документ, от който да е видно съответствието на МПС-то с определената еко категория. В случай, че данъка е в пълен размер, а гражданинът притежава документ за съответната категория, трябва да дойде в сградата на общината в „Деловодство – МДТ“ с регистрационния си талон или друг документ удостоверяващ това обстоятелство за корекция на задълженията.

На заседанието бе разяснена и техническата работа с новия програмен продукт за местни данъци и такси. От тази година още 4 села вече ще могат да обслужват клиентите си онлайн и с това на практика вече 19 села имат интернет и онлайн обслужване.

Все още по списъци е обслужването в селата Рельово, Горни и Долни Окол, Гуцал и Ново село, тъй като до тях все още не е изградена интернет връзката.