Обилните дъждове през последните дни повишиха значително нивото на реките и създадоха предпоставки за наводнения в цялата страна | Община Самоков

Обилните дъждове през последните дни повишиха значително нивото на реките и създадоха предпоставки за наводнения в цялата страна

Main News Image
На територията на община Самоков няма констатирани случаи на излизане на реките от коритата и наводнения. От служба „Гражданска защита” следят нивата и правят проверки за възможни проблемни участъци. Голяма част от тези проблемни участъци са познати от предходни случаи и по тази причина се взимат своевременни мерки. С цел превенция, днес бе изпратен багер да почисти част от коритото на река Гърковица в Говедарци, където е затлачено коритото при мостчето.
Проблем има и със стичане на води по склоновете покрай сградата на училището в с. Клисура, където обилните дъждове наводняват улицата и свличат кални маси. За този проблем общината е подготвила и внесла преди две години проект по „Бедствия и аварии”, но все още няма решение на Министерски съвет за финансирането му.
Един от проблемните участъци по реката в село Бели Искър е под долния мост. Там се наблюдава непрекъснато и се следи да не се покачва нивото. Проблемния участък е сниман и сигналът е изпратен до областния управител.
Нивото на река Искър през града е доста завишено, но заради направеното почистване на коритото от храсти и дървета, проводимостта е изключително добра и няма опасност от излизане на водата извън коритото. При такива случаи винаги си спомняме с почит за хората, изградили стената, която защитава Самоков от наводнения вече повече от 50 години.
Няма проблеми и с реките в селата. От 2018 до миналата година Община Самоков възлагаше периодично и бе извършвано почистване на речните корита, което осигурява добра им проводимост и не се създават предпоставки за наводняване на терени и домове.