На 27 юни 2022 в конферентната зала на хотел „Арена „-Самоков се проведе първото публично събитие при стартирането на проект „Един подход-много решения. Модел за Интегрирано Развитие(МИР) в град Самоков“ | Община Самоков

На 27 юни 2022 в конферентната зала на хотел „Арена „-Самоков се проведе първото публично събитие при стартирането на проект „Един подход-много решения. Модел за Интегрирано Развитие(МИР) в град Самоков“

Main News Image
romi poekt
На 27 юни 2022 в конферентната зала на хотел „Арена „-Самоков се проведе първото публично събитие при стартирането на проект „Един подход-много решения. Модел за Интегрирано Развитие(МИР) в град Самоков“ .
Целта на срещата бе да се стимулира мотивацията на училищните ръководства и педагогически състав да търсят партньорства и квалификационни програми за по-добри резултати в учебния процес, представяне на „Модела за интегрирано развитие“ МИР, насочен към децата и семействата в ромската общност като своевременна ефективна възможност за подобряване на възможностите на децата да се справят по-добре с изискванията на образователната система, а родителите да подкрепят по-успешно развитието и образованието на децата си.
В срещата участваха представители на училищни ръководства в гр. Самоков, ,екипа, управляващ проекта от страна на Община Самоков, представители на фондация „Здраве и социално развитие“ HESED, представители на фондация „Заедно в час“.На срещата бе представен „Модела за интегрирано развитие“ МИР, разработван от фондация „Здраве и социално развитие“ HESED в продължение на 25 години от д-р Елена Кабакчиева, председател на организацията. Посочени бяха факторите, от които зависи развитието на качествата на човешките ресурси и възможностите за ефективна подкрепа на развитието при работа с деца, подрастващи и техните родители. Дискутираха се трудностите и доказателствата за успех. Особен акцент беше поставен върху ранното детско развитие и развитието на социални умения. Подчерта се, че полезна научна информация за успешното ранното детско развитие ще бъде разпространена и сред всички заинтересовани жители на общината.
Г-жа Нели Колева представи вдъхновяващи примери от инициативи на фондация „Заедно в час“ в Самоков и „Летните Старт Академии“, организирани съвместно с HESED и подчерта готовността на „Заедно в час“, както и на партньорски организации като „Прогресивно образование“ и „Кан Академи“ да подкрепят иновативни проекти в училищата в гр. Самоков.
По време на дискусията се коментираха ползите от съвместните инициативи, устойчивостта на ефекта и удовлетворението на участниците.