На пресконференция по проект „Грижа в дома“ на Община Самоков бяха представени дейностите, които ще включва | Община Самоков

На пресконференция по проект „Грижа в дома“ на Община Самоков бяха представени дейностите, които ще включва

Main News Image
Присъстваха кметът Владимир Георгиев, екипът по проекта с ръководител Силвия Ангелова и лицата, които ще бъдат наети за извършване на различните дейности. Кметът Георгиев откри пресконференцията, като подчерта, че Община Самоков работи усилено и използва всяка възможност да кандидатства със социални проекти, за да осигури грижа за уязвимите.
Близо 250 нуждаещи се ще се възползват от проекта Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за: лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Проектът ще се реализира в рамките на 14 месеца, като социалната услуга се предоставя в рамките на година. Допустимите дейности са предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост. Осигуряване на административни и битови услуги. Предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително и консултации с лекар при необходимост. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите. .„Общината кандидатства за финансиране на различни социални поректи. Хората имат нужда от грижи в дома и точно с този проект ще я осигурим, като от него ще се възползват близо 250 нуждаещи се лица, като за предоставяне на необходимите услуги са ангажирани над 100 човека. Благодаря на екипа, подготвил проекта, за да получат хората адекватни грижи. Това е един от най-сриозните подобни проекти в България и се надявам чрез реализацията му да помогнем хората да се чустват по-добре, обгрижени и по-здрави.“ – заяви кметът Владимир Георгиев.