Красотата на река Лустра (с. Поповяне) се разкри и се вижда от моста на пътя за София | Община Самоков

Красотата на река Лустра (с. Поповяне) се разкри и се вижда от моста на пътя за София

Main News Image
Приключи почистването и на реката в с. Ковачевци. Дейностите включват ръчно почистване от растителност, машинно почистване от наноси и извозване на земни маси и растителност. Целта е да се осигури нормална проводимост на реките при наличие на високи води. Предстои да бъдат почистени речните корита в селата Широки дол, Злокучане, Белчин, Горни и Долни Окол, Говедарци, Маджаре, Мала църква, Продановци, Рельово, Ново село, Шипочан, Алино и Драгушиново.