Комисия за защита от бедствия и аварии, назначена със Заповед на кмета на община Самоков, извърши оглед на реките в границите на с. Ярлово, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Алино. | Община Самоков

Комисия за защита от бедствия и аварии, назначена със Заповед на кмета на община Самоков, извърши оглед на реките в границите на с. Ярлово, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Алино.

Main News Image
За труднодостъпните участъци беше използван дареният на аварийното звено дрон.
Проверката е с цел превенция от наводнения, почистване и осигуряване на проводимостта на речните корита. По този начин ще могат да се идентифицират проблемите в речните участъци и да бъдат предприети мерки за своевременно отстраняване.