Кметът на община Самоков Владимир Георгиев и кметът на Говедарци Лорита Христова обсъдиха ремонтните дейности на помещенията, където ще бъде преместено кметството | Община Самоков

Кметът на община Самоков Владимир Георгиев и кметът на Говедарци Лорита Христова обсъдиха ремонтните дейности на помещенията, където ще бъде преместено кметството

Main News Image
Кметството в Говедарци в момента се намира на втория етаж на сграда в центъра, която е смесена собственост на Община Самоков и кооперация „Рила”. На проведена среща между двете ведомства бе решено Община Самоков да предостави на кооперацията целия втори етаж, а кооперацията да даде помещенията на приземния етаж. По този начин Общината ще има възможност да осигури достъпна среда до кметството и ще разполага с по- удобно помещение за обслужване на жителите на селото. На огледа присъства и секретарят на общината Ангелина Вангелова и началника на отдел „ГРАО” Полина Чангърова. Те обсъдиха разположението на кабинетите, както и гишетата за издаване на удостоверения, кастите за заплащане на данъците и др. Целта е всичко да бъде съобразено с осигуряване на достъп до кметството на лица с увреждания, както и да осигури по-голямо пространство на ползвателите на услугите. Необходимите строително-ремонтни дейности ще бъдат заложени в строителната програма за следващата година.