Кметът инж. Ангел Джоргов проведе среща с кметовете на кметства, представители на фирмата за зимно поддържане, ръководството на РУ – Самоков, РСПАБЗН и Областно пътно управление във връзка с готовността за зимния сезон | Община Самоков

Кметът инж. Ангел Джоргов проведе среща с кметовете на кметства, представители на фирмата за зимно поддържане, ръководството на РУ – Самоков, РСПАБЗН и Областно пътно управление във връзка с готовността за зимния сезон

Main News Image
От фирмата, ангажирана със зимното поддържане на общинската пътна и улична мрежа, докладваха готовността си за сезона. На територията на селата ще бъдат депонирани материали за ръчно опесъчаване. Зимното поддържане ще се осъществява по вече отработена схема. Инж. Джоргов заяви, че към момента няма да се правят промени, тъй като сме в началото на сезона. След приключването му, ще се направи мониторинг на дейността и, ако има проблеми, то за следващия сезон те ще бъдат отстранени. Представителят на Областно пътно управление Огнян Александров също докладва готовността на машини и материали за зимна поддръжка на републиканската пътна мрежа. Той предостави координатите на отговорниците за територията на община Самоков. Към Общинското лесничейство и Държавно горско стопанство-Самоков Община Самоков ще изпрати писма да бъде извършена инспекция на дърветата по общинската и републиканската пътна мрежа и да се отстранят опасните, за да се предотврати затварянето на пътища поради паднали дървета и клони. Към АПИ Янко Рогачев, началник на РУ – Самоков отправи призив да се възстанови мантинелата на пътя за Боровец, която е компрометирана и обезопасява изключително опасен участък. Инж. Джоргов постави проблема с липсващия парапет на моста на пътя за Мальовица, при разклона за Бели Искър, който в зимни условия ще представлява още по-сериозна опасност. От Областно пътно управление поеха ангажимента да възстановят и двете съоръжения. Кметът коментира с тях и поддръжката на републиканската пътна мрежа в урбанизираната територия, като изтъкна, че предпочита Община Самоков да сключи договор с АПИ и да поеме тази поддръжка. „Като зам. кмет по строителството на Столична община сме имали добри практики в работата си с АПИ и се надявам да ги приложим и тук. Община Самоков извършва изкърпване и поддръжка на републиканските пътища в границите на населените места и предпочитам това да се регламентира”.
Кметовете на населени места повдигнаха въпроса за сметоизвозаването. Те поискаха да се актуализира графикът, за да не се препълват контейнерите. Кметът пое ангажимента да види възможностите за оптимизиране и по-ефективно сметопочистване. Другият дискутиран въпрос бе с паркирането. В тази връзка ще се допълни Генералния план за организация на движението като ще се поставят пътни знаци, които забраняват паркирането на проблемни участъци, както и ще се урегулира еднопосочно движение, където е необходимо.
От службите за пожарна безопасност в Самоков и Боровец докладваха, че техниката им е в изправност и имат пълна готовност за сезона.