Кметът инж. Ангел Джоргов проведе среща с кметовете на населените места в община Самоков за обсъждане на проекта за общински бюджет 2024. | Община Самоков

Кметът инж. Ангел Джоргов проведе среща с кметовете на населените места в община Самоков за обсъждане на проекта за общински бюджет 2024.

Main News Image

Кметът инж. Ангел Джоргов проведе среща с кметовете на населените места в община Самоков за обсъждане на проекта за общински бюджет 2024.
По време на срещата бяха обсъдени първостепенни въпроси свързани с недостиг на персонал по поддръжка на обществените пространства в селата, доизграждане на видеонаблюдението, проблемът с нерегламентираните сметища и др.
Поставени бяха проблеми, свързани с обезпечаване на разходите за консумативи и канцеларски материали на кметствата, финансовото обезпечаване на културните им календари, инвестициите в инфраструктура и благоустрояване. Кметовете на селата от района на Искровете поискаха съдействие за безстопанствените стопански животни, които, от една страна създават предпоставки за ПТП, а от друга – унищожават земеделската продукция.
Дискусията продължи с предложения за решаване на проблема с нерегламентираните сметища, като се обсъждаха варианти с увеличаване броя на контейнерите по селата, поставяне на контейнери за зелени отпадъци, определяне на терени за депониране на строителни отпадъци, които периодично да се почистват.
Кметът Ангел Джоргов заяви на кметовете, че имат пълната му подкрепа и ще търси най-конструктивното решение по всеки един от поставените проблеми, като се съобрази с възможностите на финансовата рамка за 2024 г.